Behoud De Vriezenenck voor Elst

Dit grote groengebied van 5000 vierkante meter, is al 100 jaar in gebruik geweest als hoogstamfruitboomgaard.

Het is het laatste authentieke groengebied in de kern van Elst. De Vriezenenck is als agrarisch perceel uitgegeven in erfpacht, het contract hiervan loopt in 2021 af. Vooruitlopend op deze contractbeëindiging heeft de eigenaar (Het Rentambt van Over-Betuwe) opdracht gegeven aan de pachter om alle 55 bomen van het gebied te verwijderen.

Het gevolg is dat het gebied aantrekkelijk wordt voor (project)ontwikkelaars. Daarmee loopt  de toekomst en daarmee het behoud van De Vriezenenck in de huidige staat gevaar en zou het maar zo kunnen dat het gebied een andere bestemming gaat krijgen.

Enige tijd geleden heeft het college van B&W, bij een aanvraag voor woningbouw in de omgeving, aangegeven dat het weiland met boomgaard “een groene plek was in een nagenoeg versteende omgeving” en onderdeel uitmaakt van een groene enclave.

Steun daarom de actie voor het behoud van het groengebied De Vriezenenck door bezwaar te maken tegen de kap van de bomen en teken de petitie.